Ειδικά μέτρα πρόληψης και προστασίας από τον κορωνοϊό, έως την 12-10-2020, για τις Υπηρεσίες που εδρεύουν στην Περιφέρεια Αττικής.

Last update by ΣΩΤΗΡΙΟΣ ΜΑΤΣΟΥΚΗΣ

Μέτρα και ρυθμίσεις στο πλαίσιο της ανάγκης περιορισμού της διασποράς του κορωνοϊού (ειδικά μέτρα, έως την 12-10-2020, για τις Υπηρεσίες που εδρεύουν στην Περιφέρεια Αττικής):

Η εξυπηρέτηση του κοινού πραγματοποιείται μόνο σε επείγουσες περιπτώσεις, κατόπιν προηγούμενου ραντεβού με δυνατότητα πραγματοποίησης μέχρι τις 16:00, για όσες Υπηρεσίες το ωράριο λειτουργίας λήγει την 15:00, σύμφωνα με τις γενικώς ισχύουσες διατάξεις (άρθρο 8ο της υπ' αριθμό Δ1α/Γ.Π.οικ.55821 από 20-09-2020 Κ.Υ.Α., Τ.Β΄ 4019).

It has been read 503 times