ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΑΒΑΤΗΡΙΩΝ

Συμπληρώστε την παρακάτω φόρμα για να ενημερωθείτε για το στάδιο επεξεργασίας της αίτησής σας.

Επώνυμο : 
Αριθμός Αίτησης : 
 

- Στο πεδίο "Επώνυμο" συμπληρώστε με κεφαλαίους Ελληνικούς χαρακτήρες κάνοντας χρήση του εικονικού πληκτρολογίου.
- Στο πεδίο "Αριθμός Αίτησης" συμπληρώστε τον 10ψήφιο ή 13ψήφιο αριθμό της αίτησης σας.

 

 

 

 

 

 

Για την ορθή λειτουργία του εικονικού πληκτρολογίου, συνιστούμε την χρήση Internet Explorer