greek english

Ποιά είναι τα στοιχεία που θα περιλαμβάνει το διαβατήριό μου;

Στο διαβατήριο αναγράφονται τα στοιχεία προσωπικής κατάστασης του κατόχου, ήτοι επώνυμο, όνομα, ιθαγένεια, ημερομηνία και τόπος γέννησης, φύλο και ύψος του κατόχου. Το επώνυμο, το όνομα και ο τόπος γέννησης αναγράφονται και με λατινικούς χαρακτήρες.

Επίσης, στην ίδια σελίδα αναγράφονται η εκδούσα αρχή, ο αριθμός του διαβατηρίου, οι ημερομηνίες έκδοσης και λήξης αυτού, ενώ περιλαμβάνεται η εκτυπωμένη φωτογραφία του κατόχου.

Τέλος, περιλαμβάνονται η υπογραφή του κατόχου, καθώς και μέσο αποθήκευσης στο οποίο περιέχονται η φωτογραφία του και τα προσωπικά του στοιχεία.


Copyright © Hellenic National Passport Center - All rights reserved.