Υποδείγματα Αιτήσεων

Έντυπα Αιτήσεων Διαβατηρίων

Όλα τα Γραφεία Διαβατηρίων στον Ελλαδικό χώρο και οι έμμισθες προξενικές αρχές στην αλλοδαπή, εκτυπώνουν μηχανογραφικά τα προβλεπόμενα έντυπα αιτήσεων, για την έκδοση διαβατηρίων. Τα εν λόγω έντυπα διακρίνονται σε 4 κατηγορίες ως ακολούθως:

  • Αίτηση για έκδοση νέου διαβατηρίου

Χρησιμοποιείται όταν ο ενδιαφερόμενος εφοδιάζεται για πρώτη φορά με διαβατήριο.

  • Αίτηση για ανανέωση παλαιού διαβατηρίου

Χρησιμοποιείται όταν έχει εκδοθεί στο παρελθόν διαβατήριο από την Ελληνική Αστυνομία, το οποίο έχει λήξει ή ζητείται η ανανέωσή του εντός 12μήνου πριν τη λήξη του.

  • Αίτηση για Αντικατάσταση παλαιού διαβατηρίου σε ισχύ

Η ημερομηνία λήξης ισχύος του νέου διαβατηρίου είναι ίδια με την ημερομηνία αυτού που αντικαθίσταται.

Χρησιμοποιείται στις κάτωθι περιπτώσεις:
1. Συμπλήρωση σελίδων.
2. Μεταβολές στοιχείων.
3. Αλλοιώσεις.
4. Αναφέρονται κράτη μη επιθυμητά.
5. Έκδοση ηλεκτρονικού διαβατηρίου

Σε όλες τις ανωτέρω περιπτώσεις το παλαιό διαβατήριο ακυρώνεται.

  • Αίτηση για έκδοση διαβατηρίου λόγω Κλοπής ή Απώλειας

Χρησιμοποιείται για την αντικατάσταση διαβατηρίου που έχει δηλωθεί ως κλαπέν ή απολεσθέν.

ΔΕΙΤΕ το Υπόδειγμα Αίτησης

Υπόδειγμα Αίτησης

ή μπορείτε να κάνετε λήψη παρακάτω:

Υπόδειγμα αίτησης έκδοσης Διαβατηρίου
Εικόνα JPG, 159.11 KB, 44939 λήψεις, 26 Νοε 2018 18:22
Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί cookies για να βελτιώσει την εμπειρία χρήσης.Το κατάλαβαΠερισσότερα
http://www.passport.gov.gr/inner.php/ajax