Ισχύς νέων υπηρεσιακών δελτίων ταυτότητας, ως ταξιδιωτικά έγγραφα

Last update by ΣΩΤΗΡΙΟΣ ΜΑΤΣΟΥΚΗΣ

Από 01.04.2010 τα νέα υπηρεσιακά δελτία ταυτότητας αστυνομικού προσωπικού δύνανται να χρησιμοποιούνται και ως ταξιδιωτικά έγγραφα στις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, καθώς και στον ενιαίο χώρο Schengen.

It has been read 4506 times