Ευρωπαϊκό Κανονιστικό Πλαίσιο

Από 01-01-2006, τα ελληνικά διαβατήρια εκδίδονται σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 2252/2004 του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, της 13ης Δεκεμβρίου 2004, σχετικά με την "Καθιέρωση προτύπων για τα χαρακτηριστικά ασφαλείας και τη χρήση βιομετρικών στοιχείων στα διαβατήρια και τα ταξιδιωτικά έγγραφα των κρατών μελών".

Ο περιηγητής που χρησιμοποιείτε δεν μπορεί να εμφανίσει το αρχείο, ή το αρχείο δεν υπάρχει. Αντ' αυτού μπορείτε να κάνετε λήψη του αρχείου παρακάτω.

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) 2252-2004 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
Έγγραφο PDF, 84.82 KB, 2352 λήψεις, 26 Σεπ 2018 17:31