Βιομετρικά χαρακτηριστικά

Τελευταία ενημέρωση

Το βιομετρικό διαβατήριο είναι ένα ηλεκτρονικό έγγραφο, το οποίο χρησιμοποιεί τα βιομετρικά χαρακτηριστικά προκειμένου να πιστοποιήσει την ταυτότητα των κατόχων του. Οι πληροφορίες αποθηκεύονται σε ένα μικροσκοπικό chip, όπως ακριβώς αποθηκεύονται διάφορες πληροφορίες στις έξυπνες κάρτες (smartcards). Το chip χρησιμοποιείται επίσης, προκειμένου να εξασφαλιστεί η ακεραιότητα του διαβατηρίου καθώς και των βιομετρικών δεδομένων του.

Ο συνδυασμός αυτός των βιομετρικών χαρακτηριστικών έχει ως σκοπό να δημιουργήσει ένα επίπεδο ασφάλειας και προστασίας ενάντια στα πλαστά και ψευδή έγγραφα ταυτοποίησης.

O I.C.A.O. (International Civil Aviation Organisation) έχει ορίσει την αναγνώριση προσώπου ως το πρωτεύων βιομετρικό χαρακτηριστικό. Η αναγνώριση του δακτυλικού αποτυπώματος, έχει οριστεί ως εφεδρική και μη υποχρεωτική αναγνώριση.

Η αυξανόμενη απειλή της απάτης με χρήση πλαστών ταξιδιωτικών εγγράφων, απαιτεί την ενίσχυση των χαρακτηριστικών γνωρισμάτων ασφάλειας στα διαβατήρια.

Τα βιομετρικά διαβατήρια πέραν του νέου σχεδιασμού διαθέτουν και πρόσθετα χαρακτηριστικά γνωρίσματα ασφαλείας. Χαρακτηριστικά όπως σελίδες με περίπλοκα σχέδια/αναπαραστάσεις, υδατογραφήματα καθώς και το προαναφερόμενο chip.

Η χρήση βιομετρικών δεδομένων βοηθάει στην αντιμετώπιση της απάτης και μπορεί να προσδιορίσει την πλαστότητα ενός εγγράφου. Στην πράξη, η βιομετρική εξακρίβωση μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε σημεία ελέγχου (σύνορα) προκειμένου να ελεγχθεί και να εξακριβωθεί η εικόνα που εμφαίνεται επί του διαβατηρίου με αυτή που κρατείται στο αρχείο της Υπηρεσίας.

Το σύμβολο των βιομετρικών διαβατηρίων
Το σύμβολο των βιομετρικών διαβατηρίων. Εμφανιζόμενο υποχρεωτικά στο εξώφυλλο.

Τί είναι τα βιομετρικά χαρακτηριστικά;

Τα βιομετρικά χαρακτηριστικά είναι μοναδικά, μετρήσιμα, φυσικά γνωρίσματα που χρησιμοποιούνται προκειμένου αναγνωριστεί η ταυτότητα ενός ατόμου. Τέτοια γνωρίσματα είναι μεταξύ των άλλων το πρόσωπο και τα δακτυλικά αποτυπώματα.

Πώς μπορεί να πραγματοποιηθεί η αναγνώριση προσώπου;

Η αναγνώριση προσώπου σχετίζεται με τα χαρακτηριστικά γνωρίσματα του προσώπου. Π.χ. τις αποστάσεις μεταξύ των ματιών, μύτης, στόματος και αυτιών. Οι μετρήσεις κωδικοποιούνται ψηφιακά και αυτό μπορεί έπειτα να χρησιμοποιηθεί για λόγους σύγκρισης και επαλήθευσης.

Είναι ασφαλές το Ελληνικό διαβατήριο;

Το νέο Ελληνικό διαβατήριο ανταποκρίνεται στα διεθνή πρότυπα όπως καθορίζονται από το I.C.A.O. (International Civil Aviation Organisation). Έχει πολλά νέα χαρακτηριστικά γνωρίσματα ασφάλειας, συμπεριλαμβανομένου ενός chip.

Τα χαρακτηριστικά γνωρίσματα ασφαλείας διασφαλίζουν εάν το διαβατήριο είναι γνήσιο. Επίσης, τα βιομετρικά χαρακτηριστικά του προσώπου βοηθούν ώστε να συνδεθεί ο κάτοχος του διαβατηρίου με το έγγραφο αυτό.

Το αποθηκευμένα δεδομένα που βρίσκονται στο chip, προστατεύονται με τη χρήση προηγμένων ψηφιακών τεχνικών κρυπτογράφησης.

Πώς προστατεύεται ένα βιομετρικό διαβατήριο;

Τα δεδομένα του chip είναι ασφαλή. Αυτή η ασφάλεια επιτυγχάνεται μέσω τριών (3) επιπέδων ασφαλείας:

  • Μέσω ψηφιακής υπογραφής η οποία πιστοποιεί αφενός ότι τα κωδικοποιημένα στοιχεία είναι γνήσια και αφετέρου την χώρα που έχει εκδόσει το διαβατήριο.
  • Προστασία ενάντια οποιασδήποτε αναρμόδιας ανάγνωσης ("skimming") μέσω του βασικού ελέγχου πρόσβασης (Basic Access Control) και του PACE, ένα ασφαλές πρωτόκολλο πρόσβασης.
  • Τα δεδομένα κλειδώνονται κάνοντας χρήση Υποδομής Δημοσίου Κλειδιού (PKI), το οποίο παρέχει προστασία κατά οποιασδήποτε τροποποίησης κωδικοποιημένων δεδομένων. Το PKI είναι η τεχνολογία ψηφιακής κρυπτογράφησης, η οποία επιτρέπει την επικύρωση των δεδομένων ως προς την γνησιότητα τους και εμφανίζει οποιαδήποτε αλλαγή - προσθήκη ή διαγραφή στο chip του διαβατηρίου.
Έχει διαβαστεί 75065 φορές