Ίδρυση - Λειτουργία

Τελευταία ενημέρωση

Ίδρυση και Λειτουργία της Διεύθυνσης Διαβατηρίων & Εγγράφων Ασφαλείας / Α.Ε.Α.

Με τον Ν. 3103/2003, η αρμοδιότητα για την έκδοση και χορήγηση των Ελληνικών Διαβατηρίων ανατέθηκε αποκλειστικά σε Κεντρική Υπηρεσία της Ελληνικής Αστυνομίας.

Με το Π.Δ. 126/2005 ιδρύθηκε η Διεύθυνση Διαβατηρίων / Α.Ε.Α., ως αποκλειστικά αρμόδια για την έκδοση των νέων διαβατηρίων Ελλήνων πολιτών, είτε αυτοί διαμένουν στο εσωτερικό της Χώρας, είτε στην αλλοδαπή και καθορίσθηκαν η οργάνωση και οι συγκεκριμένες αρμοδιότητές της.

Με το Π.Δ. 178/2014, λόγω της ανάληψης της αρμοδιότητας εκτύπωσης και άλλων εγγράφων ασφαλείας της Ελληνικής Πολιτείας, η Διεύθυνση μετονομάστηκε σε Διεύθυνση Διαβατηρίων και Εγγράφων Ασφαλείας / A.E.A..

Η Διεύθυνση Διαβατηρίων και Εγγράφων Ασφαλείας / Α.Ε.Α. στεγάζεται σε υψίστης ασφαλείας κτίριο που φρουρείται σε 24ωρη βάση και επιτηρείται με κάμερες ασφαλείας, ενώ η πρόσβαση στις εγκαταστάσεις της Διεύθυνσης γίνεται με ταυτόχρονη χρήση έξυπνης κάρτας και δακτυλικού αποτυπώματος.

Ο τρόπος με τον οποίο έχει δομηθεί η Διεύθυνση είναι ταυτόσημος με αντίστοιχες Εκτυπωτικές Μονάδες μεγάλων χωρών, ενώ η λειτουργία ακολουθεί τα πρότυπα εργοστασιακής μονάδας παραγωγής τελικού προϊόντος, 7 ημέρες την εβδομάδα σε 2 βάρδιες.

Κατά τον σχεδιασμό της οργάνωσης και λειτουργίας της Υπηρεσίας, η βασική προτεραιότητα που εδόθη ήταν η πλήρης στεγανοποίηση των επιμέρους διεργασιών που απαιτούνται για την ολοκλήρωση , παραγωγή και έκδοση όλων των εντύπων ασφαλείας. Η εκπλήρωση της προϋπόθεσης αυτής συνεπάγεται ότι το προσωπικό ενός τομέα δεν επιτρέπεται και δεν δύναται να συμμετέχει σε περισσότερα του ενός στάδια παραγωγής ενός εγγράφου ασφαλείας, ούτε και να γνωρίζει ποιος είναι ο χειριστής του αιτήματος σε επόμενο στάδιο. Τα πολλαπλά στάδια και η χρήση διαφορετικού προσωπικού σε αυτά, έχουν ως σκοπό την αποτροπή οποιασδήποτε απόπειρας ή φαινομένου διαφθοράς.

Όλα τα αναλώσιμα και οι πρώτες ύλες φυλάσσονται σε χώρους υψίστης ασφαλείας με αποτέλεσμα το μηδενισμό φαινομένων κλοπών και απωλειών αναλωσίμων και λευκών ασυμπλήρωτων εντύπων.

Η Διεύθυνση Διαβατηρίων και Εγγράφων Ασφαλείας / Α.Ε.Α. έχει λάβει τα αυστηρότερα μέτρα ασφαλείας για τον σχεδιασμό και την έκδοση όλων των εγγράφων ασφαλείας που προσωποποιεί, ενώ καθημερινά παρακολουθεί τις εξελίξεις της επιστήμης και τις μεθοδεύσεις των πλαστογράφων. Για το λόγο αυτό καθιέρωσε υψηλά χαρακτηριστικά ασφαλείας στα παραγόμενα εκτυπωτικά προϊόντα, καθιστώντας τα μεταξύ των πιο αξιόπιστων διεθνώς, με αποτέλεσμα οι όποιες προσπάθειες πλαστογράφησης να γίνονται άμεσα αντιληπτές.

Η Διεύθυνση Διαβατηρίων και Εγγράφων Ασφαλείας / Α.Ε.Α., κατόπιν σχετικών Αποφάσεων – Διατάξεων, είναι αρμόδια για την έκδοση ή/και προσωποποίηση των κάτωθι εγγράφων ασφαλείας:

 • Ελληνικά Διαβατήρια (Κοινά – Διπλωματικά – Υπηρεσιακά) (Έναρξη 01/01/2006)
 • Άδειες Ικανότητας Οδήγησης (Έναρξη 18/01/2009)
 • Υπηρεσιακά Δελτία Ταυτότητας Αστυνομικού Προσωπικού (Έναρξη 16/01/2010)
 • Ταξιδιωτικά Έγγραφα Δικαιούχων Διεθνούς Προστασίας, Ανιθαγενών και Αιτούντων Άσυλο (TDV) (Έναρξη 07/05/2011)
 • Άδειες Διαμονής Ενιαίου Τύπου Ομογενών Αλβανίας – Τουρκίας και Δικαιούχων Διεθνούς Προστασίας (Έναρξη 04/06/2013)
 • Δελτία Απόστρατων Ανώτατων Αξιωματικών ΕΛ.ΑΣ. (Έναρξη 08/07/2014)
 • Υπηρεσιακά Δελτία Πολιτικού Προσωπικού Α.Ε.Α. (Έναρξη 18/03/2015)
 • Άδειες Διαμονής Πολιτών Τρίτων Χωρών και Δελτία Διαμονής (Έναρξη 20/02/2017)
 • Άδειες Μηχανοδηγών (Οδήγησης μηχανών έλξης και συρμών) (Έναρξη 27/03/2019)
 • Άδειες Διαμονής Πολιτών του Ηνωμένου Βασιλείου και των μελών των οικογενειών τους (Έναρξη 01/01/2021)
 • Ταυτότητες Ελλήνων Πολιτών (Έναρξη 25/09/2023)
Έχει διαβαστεί 26653 φορές
Διάρθρωση
Επόμενο άρθρο
Διάρθρωση