Αρχή Πιστοποίησης - Ελληνική Άδεια Διαμονής (CSCA-ERP)

Τελευταία ενημέρωση

Residence Permit Hellenic Country Signing CA (CSCA eRP) Information

Hellenic Republic has a new self-signed CSCA certificate and the corresponding link certificate is in effect from 18/1/2017 for the electronic residence permits.

New certificates can be downloaded from Ministry of Migration Policy website at http://spoc.immigration.gov.gr/csca

Έχει διαβαστεί 17840 φορές