Νότιος Αφρική

Τελευταία ενημέρωση
Αρχή ΠΡΕΣΒΕΙΑ / ΠΡΟΞΕΝΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΕΤΟΡΙΑΣ ΓΕΝΙΚΟ ΠΡΟΞΕΝΕΙΟ ΓΙΟΧΑΝΝΕΣΜΠΟΥΡΓΚ ΠΡΟΞΕΝΕΙΟ ΚΕΗΠ ΤΑΟΥΝ
Διεύθυνση 323 North Village Lane, Hilside Lynwood 0081 Fortune Kunene House, 261 Oxford Road, Illovo, 2196 Johannesburg 19th Floor, Reserve Bank Building, 60 St George's Mall-Cape Town 8001, (P.O.Box 3232, Cape Town 8000)
Τηλέφωνα (0027) 12 3482352, 12 3482427 (0027) 11 2142300 (0027) 21 4248160-1
Fax (0027) 12 3482448 (0027) 11 2142304 (0027) 21 4249421
Email gremb.pre@mfa.gr grgencon.jhb@mfa.gr grcon.cpt@mfa.gr
Web-Site www.mfa.gr/ pretoria www.mfa.gr/ johannesburg -
Έχει διαβαστεί 2800 φορές
Νιγηρία
Προηγούμενο άρθρο
Νιγηρία
Τυνησία
Επόμενο άρθρο
Τυνησία