Γαλλία

Τελευταία ενημέρωση
Αρχή ΠΡΟΞΕΝΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΑΡΙΣΙΩΝ
Διεύθυνση 23 rue Galilée, 75116 Paris, France
Τηλέφωνα (00331) 47237228 - 47204064
Fax (00331) 47237385
Email gremb.par@mfa.gr
grgencon.par@mfa.gr
Web-Site www.mfa.gr/france
Έχει διαβαστεί 8592 φορές
Βουλγαρία
Προηγούμενο άρθρο
Βουλγαρία
Γερμανία
Επόμενο άρθρο
Γερμανία