Ανακοίνωση σχετικά με την έναρξη έκδοσης νέας γενιάς Ελληνικών Κοινών Διαβατηρίων.

Τελευταία ενημέρωση

Στο πλαίσιο συνεχούς εξέλιξης και βελτίωσης των χαρακτηριστικών ασφαλείας των ελληνικών διαβατηρίων, γνωρίζεται ότι από 18 Δεκεμβρίου 2023 ξεκίνησε από επιλεγμένες Αρχές η έκδοση νέας γενιάς κοινών ελληνικών διαβατηρίων σειράς -ΒΑ-, ενώ η έκδοση της νέας γενιάς ειδικών κατηγοριών διαβατηρίων (διπλωματικά – υπηρεσιακά – ταξιδιωτικά έγγραφα αλλοδαπών) θα ακολουθήσει εντός του πρώτου τριμήνου του 2024.

Η νέα γενιά ελληνικών διαβατηρίων περιλαμβάνει αναβαθμισμένα και σύγχρονα χαρακτηριστικά ασφαλείας, σύμφωνα με τα διεθνή πρότυπα για τα ταξιδιωτικά έγγραφα, όπως αυτά καθορίζονται από το υπ’ αριθ. 9303 έγγραφο του Διεθνούς Οργανισμού Πολιτικής Αεροπλοΐας (I.C.A.O.) και τον υπ’ αριθ. 2252/2004 Ευρωπαϊκό Κανονισμό, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με τον υπ’ αριθμ.444/2009 Ευρωπαϊκό Κανονισμό.

Η σημαντικότερη διαφοροποίηση στα νέα διαβατήρια σε σύγκριση με τις προηγούμενες σειρές είναι η αλλαγή της σελίδας προσωπικών δεδομένων, η οποία πλέον αποτελείται από πολυκαρβονικό υλικό υψηλής αντοχής.

Σημειώνεται ότι η έκδοση κοινών διαβατηρίων της προηγούμενης σειράς -ΑΥ- θα συνεχιστεί, παράλληλα με την νέα, έως και την Τρίτη 9 Ιανουαρίου 2024 οπότε και θα ξεκινήσει η καθολική έκδοση των νέων διαβατηρίων από όλες τις Αρχές.

Οι παλαιές σειρές διαβατηρίων θα εξακολουθήσουν να βρίσκονται σε ισχύ ωσότου παρέλθει η ημερομηνία λήξης τους.

Στο παρακάτω σύνδεσμο εμφαίνονται τα βασικά χαρακτηριστικά ασφάλειας της νέας γενιάς των ελληνικών κοινών διαβατηρίων. (https://www.passport.gov.gr/e-passport/grc-e-pass.html)

Οι ενδιαφερόμενες Αρχές δύνανται να προμηθεύονται τις νεότερες εκδόσεις του δημόσιου κλειδιού της χώρας μας (csca), μέσω του παρακάτω συνδέσμου. (https://www.passport.gov.gr/csca/).

Έχει διαβαστεί 4862 φορές