Υποδείγματα Αιτήσεων

Έντυπα Αιτήσεων Διαβατηρίων

Όλα τα Γραφεία Διαβατηρίων στον Ελλαδικό χώρο και οι έμμισθες προξενικές αρχές στην αλλοδαπή, εκτυπώνουν μηχανογραφικά τα προβλεπόμενα έντυπα αιτήσεων, για την έκδοση διαβατηρίων. Τα εν λόγω έντυπα διακρίνονται σε 4 κατηγορίες ως ακολούθως:

  • Αίτηση για έκδοση νέου διαβατηρίου

Χρησιμοποιείται όταν ο ενδιαφερόμενος εφοδιάζεται για πρώτη φορά με διαβατήριο.

  • Αίτηση για ανανέωση παλαιού διαβατηρίου

Χρησιμοποιείται όταν έχει εκδοθεί στο παρελθόν διαβατήριο από την Ελληνική Αστυνομία, το οποίο έχει λήξει ή ζητείται η ανανέωσή του εντός 12μήνου πριν τη λήξη του.

  • Αίτηση για Αντικατάσταση παλαιού διαβατηρίου σε ισχύ

Η ημερομηνία λήξης ισχύος του νέου διαβατηρίου είναι ίδια με την ημερομηνία αυτού που αντικαθίσταται.

Χρησιμοποιείται στις κάτωθι περιπτώσεις:
1. Έχουν συμπληρωθεί όλες οι σελίδες του, ώστε η περαιτέρω χρησιμοποίησή του να είναι ανέφικτη.
2. Επήλθαν μεταβολές στοιχείων της προσωπικής κατάστασης του κατόχου που αναγράφονται στο διαβατήριο.
3. Υπάρχουν αλλοιώσεις στη φωτογραφία ή στις εσωτερικές εγγραφές ή επήλθε φθορά του διαβατηρίου.
4. Περιλαμβάνονται στις σελίδες του διαβατηρίου ενδείξεις κράτους, οι οποίες καθιστούν αδύνατη τη μετάβαση του κατόχου σε συγκεκριμένο κράτος.
5. Επήλθαν μεταβολές στην εξωτερική εμφάνιση του κατόχου με αποτέλεσμα να μην είναι δυνατή η ταυτοποίησή του με το πρόσωπο που απεικονίζεται στη φωτογραφία του κατεχόμενου διαβατηρίου.

Σε όλες τις ανωτέρω περιπτώσεις το παλαιό διαβατήριο ακυρώνεται.

  • Αίτηση για έκδοση διαβατηρίου λόγω Κλοπής ή Απώλειας

Χρησιμοποιείται για την αντικατάσταση διαβατηρίου που έχει δηλωθεί ως κλαπέν ή απολεσθέν, έχει καταστραφεί ολοσχερώς ή έχει υπεξαιρεθεί.

ΔΕΙΤΕ το Υπόδειγμα Αίτησης

Υπόδειγμα Αίτησης

ή μπορείτε να κάνετε λήψη παρακάτω:

Υπόδειγμα αίτησης έκδοσης Διαβατηρίου
Εικόνα JPG, 279.67 KB, 134252 λήψεις, 04 Απρ 2022 19:22
Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί cookies για να βελτιώσει την εμπειρία χρήσης.Το κατάλαβαΠερισσότερα
https://www.passport.gov.gr/inner.php/ajax