Ανακοίνωση σχετικά με την τροποποίηση της διάρκειας ισχύος των ελληνικών διαβατηρίων

Τελευταία ενημέρωση

Σύμφωνα με το Άρθρο 87 «Ρυθμίσεις για την έκδοση διαβατηρίου» του Νόμου 4962/2022 (ΦΕΚ 148/Α'/28.07.2022), η διάρκεια ισχύος των ελληνικών διαβατηρίων που εκδίδονται μετά την 01.09.2022 σε ενήλικες και σε ανήλικους άνω των 14 ετών, τροποποιείται από τα πέντε (5) στα δέκα (10) έτη, χωρίς να μεταβάλλονται τα απαιτούμενα πάγια τέλη χαρτοσήμου.

Έχει διαβαστεί 20960 φορές