Χρήση Ψηφιακού Δελτίου Ταυτότητας κατά την υποβολή αίτησης έκδοσης διαβατηρίου

Τελευταία ενημέρωση

Σύμφωνα με καθοριζόμενα στο άρθρο 80 του Νόμου 4954/2022, η επίδειξη του ψηφιακού δελτίου ταυτότητας ισοδυναμεί με την επίδειξη του αντίστοιχου φυσικού ταυτοποιητικού εγγράφου. Ως εκ τούτου, από την 27/07/2022 οι ενδιαφερόμενοι που επιθυμούν να υποβάλλουν αίτηση έκδοσης διαβατηρίου δύνανται να επιδεικνύουν για την ταυτοποίησή τους είτε το φυσικό Δελτίο Ταυτότητας είτε το ψηφιακό μέσω της εφαρμογής Gov.gr Wallet. Σε κάθε περίπτωση είναι υποχρεωτική η προσκόμιση ως δικαιολογητικού, φωτοαντιγράφου του Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας του αιτούντα, σύμφωνα με οριζόμενα στην υπ’ αριθμό 3021/22/10/2005 Κ.Υ.Α., όπως αυτή ισχύει.

Έχει διαβαστεί 11147 φορές