Γενικές Ερωτήσεις

Τελευταία ενημέρωση

Απαντήσεις σε Γενικές ερωτήσεις.

Ποια είναι η διαδικασία μετά την κατάθεση των δικαιολογητικών;

Η διαδικασία που ακολουθείται από την υποβολή των δικαιολογητικών μέχρι την παραλαβή του νέου διαβατηρίου είναι η εξής:

  • Τα γραφεία υποδοχής ελέγχουν τα δικαιολογητικά που κατατίθενται και αν συντρέχουν οι προϋποθέσεις χορήγησης διαβατηρίου. Σε περίπτωση απόρριψης του αιτήματος θα ενημερώνεται από το γραφείο υποδοχής ο ενδιαφερόμενος με προσωπική επιστολή και θα επιστρέφεται το καταβληθέν ποσό για τα παράβολα.
  • Τα δικαιολογητικά διαβιβάζονται στην Κεντρική Υπηρεσία έκδοσης διαβατηρίων με υπηρεσία ασφαλούς ταχυμεταφοράς.
  • Η Κεντρική Υπηρεσία, εκδίδει το διαβατήριο εντός 3 εργάσιμων ημερών από την παραλαβή όλων των απαραίτητων δικαιολογητικών.
  • Το νέο διαβατήριο αποστέλλεται με τον ίδιο τρόπο στην Υπηρεσία όπου υποβλήθηκε η αίτηση.
  • Ο ενδιαφερόμενος παραλαμβάνει το διαβατήριο από το γραφείο υποδοχής αυτοπροσώπως ή με εξουσιοδότηση, προσκομίζοντας την απόδειξη κατάθεσης.
Μπορώ να αποκτήσω διαβατήριο μέσα σε μία ημέρα;

Ναι, αλλά μόνο αν συντρέχουν οι εξής λόγοι:

  • Σοβαροί λόγοι υγείας που επιβάλλουν νοσηλεία στο εξωτερικό (ισχύει για τον ασθενή, τον συγγενή αυτού μέχρι β' βαθμού καθώς και τον ιατρό ή νοσηλευτή που πρέπει να συνοδεύσουν τον ασθενή).
  • Θάνατος συγγενή εξ αίματος ή εξ αγχιστείας μέχρι δευτέρου βαθμού.
  • Τραυματισμός ή σοβαρός λόγος υγείας που αποδεικνύεται με ιατρικό πιστοποιητικό αλλοδαπού κρατικού νοσοκομείου ή εξαφάνιση συγγενή μέχρι και δευτέρου βαθμού.
  • Καταστροφή περιουσίας του ενδιαφερομένου που βρίσκεται στο εξωτερικό.

Για τις ειδικές αυτές περιπτώσεις, εκτός από τα αρμόδια γραφεία σε όλη την Ελλάδα, ο ενδιαφερόμενος μπορεί κατ' εξαίρεση να καταθέσει τα δικαιολογητικά του και στο γραφείο που εδρεύει στο Α.Τ. Παγκρατίου.

Μπορώ να έχω δύο ελληνικά διαβατήρια σε ισχύ;

Όχι, δεν επιτρέπεται η κατοχή δύο κοινών ελληνικών διαβατηρίων σε ισχύ.

Είμαι κάτοχος διαβατηρίου και εκδίδεται απόφαση απαγόρευσης εξόδου από τη χώρα.
Τι συνέπειες έχω;

Εφόσον κατά τον έλεγχο από τις αρμόδιες αστυνομικές ή προξενικές αρχές διαπιστωθεί ότι σε βάρος κατόχου διαβατηρίου εκκρεμεί απόφαση απαγόρευσης εξόδου από τη χώρα, το διαβατήριο αφαιρείται και αποστέλλεται προς φύλαξη στη Διεύθυνση Διαβατηρίων και Εγγράφων Ασφαλείας του Αρχηγείου της Ελληνικής Αστυνομίας. Σε περίπτωση που το διαβατήριο δεν παραδοθεί εντός τριάντα (30) ημερών από την ημερομηνία κοινοποίησης της σχετικής απόφασης αφαίρεσης, αυτό ακυρώνεται από τη Διεύθυνση Διαβατηρίων και Εγγράφων Ασφαλείας του Αρχηγείου της Ελληνικής Αστυνομίας.

Ο κάτοχος του διαβατηρίου που αφαιρέθηκε ή ακυρώθηκε μπορεί να το παραλάβει ή να εκδώσει νέο μετά την άρση της απαγόρευσης εξόδου από τη χώρα.

Έχω υποβάλλει αίτηση ανανέωσης διαβατηρίου και θα ταξιδέψω με το υπάρχον διαβατήριο.
Θα αντιμετωπίσω πρόβλημα;

Όχι. Εφόσον το υπάρχον διαβατήριο βρίσκεται σε ισχύ, μπορεί να χρησιμοποιηθεί μέχρι την παραλαβή του νέου, οπότε και ακυρώνεται.

Ποια είναι η διαδικασία επικύρωσης ξενόγλωσσων εγγράφων αλλοδαπών αρχών;

Για να ενημερωθείτε για την διαδικασία επικύρωσης ξενόγλωσσων εγγράφων αλλοδαπών αρχών πατήστε εδώ: https://www.ypes.gr/apostille-2/ ή εδώ: https://www.ypes.gr/apostille/.

Σε ποιες περιπτώσεις είναι υποχρεωτική η έκδοση θεώρησης (VISA) όταν ταξιδεύω στο εξωτερικό;

Για να ενημερωθείτε για τις διαδικασίες και τις προϋποθέσεις έκδοσης θεωρήσεων (visas) σε περίπτωση μετάβασης στο εξωτερικό πατήστε εδώ:
https://www.mfa.gr/theoriseis-eisodou-visas/theoriseis-gia-ellines-pou-taxidevoun-sto-exoteriko/

Είναι δυνατή η κατάθεση δικαιολογητικών επιδεικνύοντας μόνο το ψηφιακό δελτίο ταυτότητας μέσω της εφαρμογής Gov.gr Wallet;

Σύμφωνα με καθοριζόμενα στο άρθρο 80 του Νόμου 4954/2022, η επίδειξη του ψηφιακού δελτίου ταυτότητας ισοδυναμεί με την επίδειξη του αντίστοιχου φυσικού ταυτοποιητικού εγγράφου. Ωστόσο, σε κάθε περίπτωση είναι υποχρεωτική η προσκόμιση ως δικαιολογητικού, φωτοαντιγράφου του Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας του αιτούντα, σύμφωνα με οριζόμενα στην υπ’ αριθμό 3021/22/10/2005 Κ.Υ.Α., όπως αυτή ισχύει.

Έχει διαβαστεί 151774 φορές
Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί cookies για να βελτιώσει την εμπειρία χρήσης.Το κατάλαβαΠερισσότερα
https://www.passport.gov.gr/inner.php/ajax